W niektórych przypadkach rejestracja leku biopodobnego przebiega w drodze procedury uproszczonej.

Dzieje się tak ponieważ bezpieczeństwo i skuteczność leku referencyjnego są już dobrze znane, dzięki przeprowadzonym wcześniej badaniom klinicznym.

W przypadku, gdy lek biopodobny jest bardzo zbliżony do leku referencyjnego, zarówno pod względem struktury, jak i działania, nie ma potrzeby powtarzania wszystkich badań klinicznych. Brak wykonywania badań klinicznych pozwala na ograniczenie kosztów i skrócenie czasu wprowadzania leku biopodobnego na rynek.