Lek biopodobny to produkt leczniczy, który ma podobne działanie do leku referencyjnego, co oznacza, że substancja czynna leku biopodobnego jest zbliżona do tej, zawartej w leku referencyjnym.

Nazwa, wygląd i opakowanie leku biopodobnego oraz leku referencyjnego mogą się różnić. Nie ma jednak klinicznie znaczących różnic pomiędzy lekiem biopodobnym, a lekiem referencyjnym, również zatwierdzonym przez Europejską Agencję Leków – EMA. Oznacza to, że biopodobny produkt leczniczy jest porównywalnie bezpieczny i skuteczny jak lek referencyjny.