Poznaj swoje prawa

Informacje na temat Twoich praw w terapii znajdziesz
w ulotce przygotowanej
przez Rzecznika Praw Pacjenta →