Leki tradycyjne, czyli leki chemiczne, produkowane są w procesie łączenia określonych związków chemicznych, czyli tzw. substancji aktywnych. Można je określić dość prostym wzorem chemicznym.

Proces tworzenia leku chemicznego, w porównaniu ze strukturą i procesem produkcji leku biologicznego, jest przewidywalny i o wiele prostszy. Dlatego ten sam lek chemiczny może być dość łatwo produkowany przez różnych producentów, co skutkuje bogatą ofertą rynkową leków „odtwórczych” (czyli generycznych) dla oryginalnych leków chemicznych.

Lek generyczny zawiera taką samą substancję czynną i w takiej samej ilości, co lek oryginalny. Musi wykazać się tzw. „biorównoważnością” z lekiem oryginalnym. Choć skład leku generycznego i oryginalnego może się różnić, to nie ma to wpływu na efekt leczniczy. Lek generyczny wprowadzany jest do obrotu po wygaśnięciu patentu.

Leki biologiczne zaś produkowane są przy użyciu skomplikowanych, wieloetapowych i niezwykle drobiazgowych metod. Tutaj, w odróżnieniu od produkcji leku chemicznego, zamiast powielenia łańcucha związków chemicznych, wykorzystuje się żywe komórki.